Östra Nylands Folkdansdistrikt r.f.

Distriktet arrangerar följande tillställningar

2019

Årsmöte              10 mars kl. 16.00 på Byarsborg i Spjutsund
Samkväm            10 mars kl. 18 på Byarsborg i Spjutsund
Gungfest             7 juli kl 14 på Kycklings i Lappträsk
Folkhöst i Öst     6 oktober på Grand i Borgå

 

Distriktet ordnar också

Dräktråd                     Berit Ewalds             040-5828007    

 

Salongsdans             Ulla Hammarström   0400-628852

 

Samövningar   

 

 

Utfärder