Östra Nylands Folkdansdistrikt r.f.

Styrelsen

Ordförande Marina Koskelainen 0500-883377       
Viceordförande Kurt Nevalainen  
Sekreterare Tatjana Nordman 040-5022886
 Kassör Kjell Westerholm
  Eva Oljemark
  Barbro Grönqvist
  Rolf Westermark